mail-icon laserskozavarivanje@gmail.com
phone+381 (0) 63 207 206

 

 

U ovu grupu spadaju sva preduzeća koje se bave proizvodnjom i prodajom energije, uključujući ekstrakciju goriva, proizvodnju, preradu i distribuciju.

Primena laserskog zavarivanja je značajna u industriji obnovljive energije: hidroelektrane (reparacija lopatica kod turbina), proizvodjači solarne energije, energije vetra i u industriji fotonaponskih ćelija.

 

 

 

en1
en2
Copyright © 2019 Lasersko Zavarivanje. Sva prava zadržana. Designed by PcPlaneta.Com