mail-icon laserskozavarivanje@gmail.com
phone+381 (0) 63 207 206

 

 

Lasersko zavarivanje ima široku primenu u zavarivanju kod izmenjivača toplote i grejnih elementa, uključujući rashladne uredjaje, klimatizaciju, kućne aparate, labaratorijsku opremu i vendor aparate.

U svim tipovima grejača bez obzira na tip, Laser welding obezbedjuje pouzdane zavarene spojeve koji zadovoljavaju specifične potrebe proizvodjača grejača.

Specifičnost laserskog zavarivanja je lako rešavanje prslina i oštećenja kod izmenjivača toplote.

Posebnu primenu lasersko zavarivanje ima kod spajanja dva različita metala - bimetala.

 

 

izm1
izm2
 izm3
izm4
 izm5
Copyright © 2019 Lasersko Zavarivanje. Sva prava zadržana. Designed by PcPlaneta.Com