mail-icon laserskozavarivanje@gmail.com
phone+381 (0) 63 207 206

 

 

Veoma široka upotreba laserskog zavarivanja u mašinskoj industriji može biti od ključnog značaja da bi se završio drugi posao.
Ove aplikacije podrazumevaju spajanje motora, kondezatorskih baterija itd.

Značajna je upotreba za reparaciju reznog alata, reparaciju alata za kovanje kao i za reparaciju svih vrsta alata (ručnih i mašinskih).
Takodje,za zavarivanje tankih membrana od nerdjajućeg čelika - prohroma, sita za filtere (mrežice) svih vrsta materijala.
Veoma je specifična primena laseskog zavarivanje za navarivanje istrošenih osovina mašina i uredjaja kao i popravke raznih kućišta motora, reduktora od SL.

Lasersko zavarivanje je idealno za grejače od cekasa ili kantala.

mas1
mas2
mas3
mas4
mas5
Copyright © 2019 Lasersko Zavarivanje. Sva prava zadržana. Designed by PcPlaneta.Com