mail-icon laserskozavarivanje@gmail.com
phone+381 (0) 63 207 206

 

 

Senzori su uredjaji koji primaju signale (toplotne, pritisak, svetlo, pokret itd) i reaguje na prepoznatljiv način. Nova tehnologija u proizvodnji senzora znači nove mogućnosti proizvoda sa poboljšanim performansama i bolja efikasnost.

Lasersko zavarivanje daje veoma kvalitetan kontakt koji senzorima omogućavaju kvalitetne povratne informacije kao kod senzora za: air bag, kočioni sistem, auto senzori, termoelementi itd.
senzor1
senzor2
senzor3
Copyright © 2019 Lasersko Zavarivanje. Sva prava zadržana. Designed by PcPlaneta.Com